Pers

Nicotine pouches zijn niet hetzelfde als Zweedse tabakssnus zakjes

In het afgelopen jaar hebben verschillende media aandacht besteed aan nicotine pouches en snus vanwege de stijgende populariteit. Helaas wordt de originele Zweedse snus met tabak verward met tabaksvrije nicotine pouches en dit is niet zonder gevolgen; tabakssnus en nicotine pouches zijn twee verschillende producten. 

Snus is tegenwoordig een verzamelwoord

In de volksmond wordt ‘snus’ gebruikt als verzamelwoord voor de echte Zweedse tabakssnus en de tabaksloze nicotine pouches. De klanten van Snus Koning en haar conculega’s gebruiken het woord snus dan ook voor nicotine pouches; zij weten immers dat de verkoop van echte Zweedse tabaksanus niet is toegestaan in Nederland en dat Snus Koning hen geen tabakssnus kan uitleveren.

Artikel Jellinek

Op de website van Jellinek staat een artikel over snus; Zweedse tabakssnus is weliswaar ‘gezonder; dan roken, maar in Zweedse tabakssnus zitten alsnog maar liefst 28 kankerverwekkende stoffen. Het gebruik van echte Zweedse tabakssnus verhoogt hiermee de kans op neus- en mondkanker. 

Verschillende media hebben de afgelopen tijd de bron van Jellinek geraadpleegd vanwege de stijgende populariteit van snus (nicotine pouches). Echter, wordt snus in de volksmond tegenwoordig gebruikt als verzamelwoord voor tabakssnus en nicotine pouches en is deze bron daarom deels foutief geraadpleegd indien het gaat om de gezondheidsrisico’s van tabaksloze nicotine pouches.

De producten die het afgelopen jaar onder de aandacht zijn gebracht door de media, zijn echter (tabaksloze) nicotine pouches en géén echte Zweedse snus met tabak. In nicotine pouches zit geen tabak en kan dus niet direct in verband worden gebracht met kankerverwerkkende stoffen die juist wél in tabak zit. 

In het artikel van Jellinek is tevens te lezen dat de wet ‘omzeild’ wordt doordat producenten snusvarianten produceren zonder tabak in plaats van echte tabakssnus. Echter, wordt de wet correct en juist gehandhaafd en er wordt op een verantwoorde manier geproduceerd. In tabak zitten namelijk kankerverwekkende stoffen en omwille van de gezondheidsredenen, produceren verschillende producenten juist tabaksloze producten. Het gaat hier niet om de wet te omzeilen, maar om gezondere tabaksloze varianten te produceren. Bron: Jellinek.

Verschil tussen nicotine pouches en snus

De nicotine pouches die sinds een aantal jaar aan populariteit winnen, zijn geheel vrij van tabak en bevatten enkel nicotine, cellulose, water, conserveermiddelen en smaakstoffen. De echte Zweedse tabakssnus is gemaakt van gemalen tabak en zout en bevatten vanwege de tabak, kankerverwekkende stoffen.

De verkoop van echte Zweedse tabakssnus is enkel toegestaan in Zweden. Om deze reden, verkoopt Snus Koning enkel nicotine pouches; zonder tabak.

Nicotinevrije producten

Waar (zware) rokers beginnen met nicotine pouches, is het de bedoeling in de ogen van Snus Koning dat de gebruikers uiteindelijk afbouwen in aantallen of nicotinesterkte. Om deze reden, biedt Snus Koning een breed aanbod van nicotinevrije pouches aan.