Wetgeving

Rondom snus is er soms nog verwarring met betrekking tot de wet- en regelgeving, Snus Koning legt het je uit! Snus is tegenwoordig op te delen in twee soorten:  

  • Snus met tabak
  • Tabaksvrije snus 

In de gehele EU (behalve in Zweden) is het verboden om snus met tabak te verkopen wat vastgelegd is in artikel 8 van Richtlijn 89/622/EEG . Bij de toenmalige onderhandelingsgesprekken tussen Zweden en de EU, werd overeengekomen dat de verkoop van snus in Zweden zélf nog toegestaan was. De originele snus bevat namelijk nog altijd tabak en dat is slecht voor de gezondheid. Wat wél toegestaan is, is de tabaksvrije variant van snus. Deze variant kom je vaak terug onder de namen;

  • All white snus
  • Nicopods
  • Nicotinepouches
  • Nicotine only snus

Deze tabaksvrije variant wordt gemaakt zonder tabak, maar mét nicotine. Vaak zie je deze variant terug met munt- of fruitsmaken. De verkoop van de tabaksvrije variant is overal toegestaan en valt buiten de regelgeving van de snus met tabak. Bij Snus Koning zul je daarom namelijk enkel de tabaksvrije variant tegenkomen die je gewoon mag bestellen en gebruiken.